Hydrogeologie Ašska a Chebska (Geoplasma-CE)

Aplikace mapového serveru zobrazuje hydrogeologická data v oblasti Ašska a Chebska získaná nebo zpracovaná v průběhu řešení projektu Geoplasma-CE v letech 2017 až 2018. Jednotlivé vrstvy zahrnují informace o chemickém složení podzemních vod včetně nadlimitních obsahů některých složek dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., o výskytu minerálních vod a výronů CO2, o hydraulických vlastnostech hornin a typu hydrogeologického prostředí. Pro jednotlivé hydrogeologické objekty dokumentované v terénu (např. prameny, pramenní jímky) jsou k dispozici výsledky terénních měření a fotodokumentace.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/GEOPLASMA-SDE-APL
Map
12.090585, 50.063266, 12.526554, 50.392194
vytvoření: 01.09.2019, zveřejnění: 13.12.2019
2019 - dosud
Veřejný přístup k datům.
Česká geologická služba
Mgr. Lenka Rukavičková, Ph.D.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00, Česká republika
tel: +420251085240
email: lenka.rukavickova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5d3ae329-8220-4eac-8484-040f0a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
21.02.2021

Příbuzné zdroje