Hydrogeologická mapa Ašska a Chebska (Geoplasma-CE)

ArcGIS Server služba zobrazuje hydrogeologické jednotky v oblasti Ašska a Chebska s charakteristikou typu hydrogeologického prostředí a rozsahu transmisivity v dané jednotce. Jednotlivé vrstvy dále zobrazují vybrané archivní vrty s hydraulickými daty, data z terénních měření fyzikálně-chemických vlastností podzemních vod, fotodokumentaci a hydrogeologické rajony.
služba
https://registry.geology.cz/id/HG_AS-SER
ESRI_MAP
GEMET - Concepts, version 2.4:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie > hydrogeologie
Geovědní témata ČGS: ISO 19119:
11.975, 49.781, 12.766, 50.402
zveřejnění: 01.12.2019
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5df26014-9994-4d21-8086-06630a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.02.2021

Příbuzné zdroje