Minerální vody Ašska a Chebska (Geoplasma-CE)

ArcGIS Server služba zobrazuje místa výskytu minerálních vod a výronů CO2 v oblasti Ašska a Chebska a jejich typ. Pro vybrané vývěry a výrony jsou prezentovány popisy objektů, obsahy CO2 z terénních měření, celkové obsahy rozpuštěných látek, hydrochemické typy vod a fotodokumentace.
služba
https://registry.geology.cz/id/MINERAL_WATER_AS-SER
ESRI_MAP
ISO 19119: Geovědní témata ČGS:
11.975, 49.781, 12.766, 50.402
zveřejnění: 01.12.2019
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5df25494-9878-4cd0-94bb-63180a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.02.2021

Příbuzné zdroje