Chemické složení podzemních vod Ašska a Chebska (Geoplasma-CE)

ArcGIS Server služba zobrazuje chemické složení prostých i minerálních vod v oblasti Ašska a Chebska. Jednotlivé vrstvy zobrazují vybrané archivní vrty s hydrochemickými daty, chemické analýzy podzemních vod z objektů vzorkovaných v rámci projektu Geoplasma-CE, hydrochemické typy vod a nadlimitní obsahy některých složek dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
služba
https://registry.geology.cz/id/PRJ-GEOPLASMA_CHPV-SDE-SER
ESRI_MAP
ISO 19119: Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1:
11.975, 49.781, 12.766, 50.402
vytvoření: 01.12.2019
2019 - dosud
Veřejný přístup k datům.
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5df26613-a7b8-4d88-b81a-09140a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
22.09.2021

Příbuzné zdroje