Významné geologické lokality

Databáze představuje registr významných geologických lokalit na území České republiky. Jedná se o geologické, geomorfologické, mineralogické nebo paleontologické lokality, a to již chráněné, k ochraně navržené nebo o lokality, které jsou pro svou zajímavost či unikátnost pouze vedeny v evidenci.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/NGMD-LOKALITY_G-DTB
čeština, angličtina
Geologicko-vědecké informace
Životní prostředí
Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah: GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Volná:
lokalita významná
prostředí životní
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2001, revize: 2012
1997 - dosud
textová tabulka, vektor
Práce na databázi významných geologických lokalit započaly v ČGS v roce 1992 v návaznosti na vytváření registru chráněných geologických lokalit, spolu s AOPK ČR.
Česká geologická služba
RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089444
email: marketa.vajskebrova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

V letech 1997 - 1999 byla kartotéka geol. lokalit přepsána do digitální formy (databáze Access) a o rok později převedena do centrálního datového skladu ČGS - (databáze Oracle).Poloha geologických lokality byla odečtena z mapy měřítka menšího než 1:50 000 včetně. V současné době probíhá editace databáze a upřesnění souřadnic v měřítku 1:25 000.
Odborný garant (2007-2017): RNDr. Pavla Gürtlerová
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

4d977180-15f8-46b2-a16e-05e00a010817
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
19.08.2021

Příbuzné zdroje