Fotoarchiv ČGS

Aplikace Fotoarchiv ČGS zpřístupňuje rozsáhlou historickou a současnou fotografickou dokumentaci ČGS z České republiky i ze zahraničí. Aplikace umožňuje vyhledávat fotografie podle autora, roku vzniku snímku, správních jednotek a podle geologického členění, geologického stáří a geologických lokalit. K dispozici jsou také předpřipravené Fotogalerie – série tematických snímků (např. Stavba Lipenské přehrady 1958–1959 nebo Expedice do Antarktidy 2004–2009).
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-fotoarchiv-66.png
aplikace
https://registry.geology.cz/id/ARCH-FOTOARCHIV-DTB-APL
NonMap
GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS:
-180.00,-90.00,180.00,90.00
vytvoření: 03.08.2015, zveřejnění: 2015
2015 - dosud
Fotodokumentace slouží jako srovnávací materiál při ochraně významných geologických lokalit, při pochopení historických terénních map a dokumentací (např. před zatopením přehradních systémů), při studiu soudobých vodohospodářských (vodní jímky) nebo těžebních zařízení, ale i například při zkoumání morfologického vývoje krajiny (nestabilní svahy, kaňony řek). Nové přírůstky fotoarchivu jsou přesně lokalizovány (x,y) a podrobněji popsány (autor, rok, název objektu a lokality, číslo úkolu nebo název akce). Uchovájí se jak klasické fotografie (většinou velikosti 13x9 až 18x13), tak digitální snímky (původní neupravené soubory ve formátu *.jpg, velikosti 0,5 – 1,5 MB). Zálohují se na CD nebo DVD. Klasické fotografie jsou naskenovány ve fomátu *.tif a *.jpg a pro náhledy degradovány na formát *jpg. Oba typy souborů jsou opět zálohovány na příslušná media. Zálohové soubory a pozitivy jsou k dispozici v archivu u správce databáze. Naskenované fotografie jsou v náhledech přístupné uživatelům přes vyhledávací aplikaci na internetu. V současné době je v databázi evidováno přes 13 000 záznamů archivní fotodokumentace. Výběry fotografií podle různých kritérií:
1) ID fotografie (číslo)
2) Lokalita (např. Kolín)
3) Obec (např. Praha)
4) Okres (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií)
5) Kraj (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií)
6) Stát (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií)
7) Region (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií (např Orlické hory(26))
8) Mapa ZM 50 (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií (např. Polička (1433)(9)) 1433 je číslo mapy, 9 je počet záznamů)
9) Mapa GK 200 (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií (např. Ostrava (M34XIX) (44)) M34XIX je číslo mapy, 44 je počet záznamů)
10) Autor snímku
11) Fotografovaná osoba
12) Geologický jev
13) Téma
14) Hornina
15) Minerál
16) Událost
17) Technický a negeologický prvek
18) Objekt
19) Rok pořízení snímku výběr z číselníku s uvedením počtu snímků, např. 2005
Česká geologická služba
Mgr. Pavel Bokr
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089443
email: pavel.bokr@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
RNDr. Tamara Sidorinová
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00, Česká republika
tel: +420251085227
email: tamara.sidorinova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Ing. Radek Svítil
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089448
email: radek.svitil@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

autor: Mgr. Pavel Bokr, 2015

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

0e799700-9700-1e79-b7db-52caa6446ca8
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
01.09.2022

Příbuzné zdroje