Významné geologické lokality - prostorová data

Prostorové zobrazení - geodatabáze významných geologických lokalit, která představuje registr těchto lokalit na území České republiky. Jedná se o geologické, geomorfologické, mineralogické nebo paleontologické lokality, a to již chráněné, k ochraně navržené, nebo o lokality, které jsou pro svou zajímavost či unikátnost pouze vedeny v evidenci.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/NGMD-LOKALITY_G-SDE
čeština, angličtina
Geologicko-vědecké informace
Životní prostředí
Prostorový rozsah: GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Volná:
lokalita významná
ochrana
prostředí životní
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 2001, revize: 2012
2001 - dosud
vektor
Práce na databázi významných geologických lokalit započaly v Českém geologickém ústavu v roce 1992 v návaznosti na vytváření registru chráněných geologických lokalit, spolu s AOPK ČR.
Česká geologická služba
RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089444
email: marketa.vajskebrova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089444
email: marketa.vajskebrova@geology.cz
Role: zodp. za sběr dat a výzkum

Kvalita

V letech 1997 - 1999 byla kartotéka geol. lokalit přepsána do digitální formy (databáze Access) a o rok později převedena do centrálního datového skladu ČGS - (databáze Oracle). Poloha geologických lokalit byla odečtena z mapy měřítka menšího než 1:50 000 včetně. V současné době probíhá editace databáze a upřesnění souřadnic v měřítku 1:25 000.
Odborný garant (2007-2017): RNDr. Pavla Gürtlerová;
Odborný garant (2017-): RNDr. Markéta Vajskebrová, PhD.
Odpovídající měřítko: 1: 50000

Omezení

Informace o distribuci

Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

fe301f80-1f80-1e30-bff3-52caa6446ca8
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
02.08.2022

Příbuzné zdroje