Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
EPSG:5514
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Fotoarchiv ČGS
alternativní název:
fotoarchiv - apl
kalendářní datum:
Datum:
datum:
3.8.2015
událost:
creation
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-00025798-CGS-FOTOARCHIV-APL
kód:
https://registry.geology.cz/id/FOTOARCHIV-DTB-APL
způsob prezentace:
documentDigital
způsob prezentace:
imageDigital
abstrakt:
Aplikace Fotoarchiv ČGS zpřístupňuje rozsáhlou historickou a současnou fotografickou dokumentaci ČGS z České republiky i ze zahraničí. Aplikace umožňuje vyhledávat fotografie podle autora, roku vzniku snímku, správních jednotek a podle geologického členění, geologického stáří a geologických lokalit. K dispozici jsou také předpřipravené Fotogalerie – série tematických snímků (např. Stavba Lipenské přehrady 1958–1959 nebo Expedice do Antarktidy 2004–2009).
účel vytvoření:
Fotodokumentace slouží jako srovnávací materiál při ochraně významných geologických lokalit, při pochopení historických terénních map a dokumentací (např. před zatopením přehradních systémů), při studiu soudobých vodohospodářských (vodní jímky) nebo těžebních zařízení, ale i například při zkoumání morfologického vývoje krajiny (nestabilní svahy, kaňony řek). Nové přírůstky fotoarchivu jsou přesně lokalizovány (x,y) a podrobněji popsány (autor, rok, název objektu a lokality, číslo úkolu nebo název akce). Uchovájí se jak klasické fotografie (většinou velikosti 13x9 až 18x13), tak digitální snímky (původní neupravené soubory ve formátu *.jpg, velikosti 0,5 – 1,5 MB). Zálohují se na CD nebo DVD. Klasické fotografie jsou naskenovány ve fomátu *.tif a *.jpg a pro náhledy degradovány na formát *jpg. Oba typy souborů jsou opět zálohovány na příslušná media. Zálohové soubory a pozitivy jsou k dispozici v archivu u správce databáze. Naskenované fotografie jsou v náhledech přístupné uživatelům přes vyhledávací aplikaci na internetu. V současné době je v databázi evidováno přes 13 000 záznamů archivní fotodokumentace. Výběry fotografií podle různých kritérií: 1) ID fotografie (číslo) 2) Lokalita (např. Kolín) 3) Obec (např. Praha) 4) Okres (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií) 5) Kraj (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií) 6) Stát (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií) 7) Region (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií (např Orlické hory(26))) 8) Mapa ZM 50 (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií (např. Polička (1433)(9)) 1433 je číslo mapy, 9 je počet záznamů) 9) Mapa GK 200 (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií (např. Ostrava (M34XIX) (44)) M34XIX je číslo mapy, 44 je počet záznamů) 10) Autor snímku 11) Fotografovaná osoba 12) Geologický jev 13) Téma 14) Hornina 15) Minerál 16) Událost 17) Technický a negeologický prvek 18) Objekt 19) Rok pořízení snímku výběr z číselníku s uvedením počtu snímků např. 2005 (111)) 20) Datum přidání snímku do fotoarchivu výběr z číselníku s uvedením počtu snímků např. 22.5.1959 (6)) 21) Stratigrafická jednotka (výběr z číselníku např. paleozoikum, proterozoikum) 22) Regionálně-geologická jednotka 23) Významné geologické lokality (ano/ne)
stav zpracování:
onGoing
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/pavel.bokr
jméno osoby:
Mgr. Pavel Bokr
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089443
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
e-mail:
pavel.bokr@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/p/pavel.bokr
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Tamara Sidorinová
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/tamara.sidorinova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420251085227
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Geologická 577/6
město:
Praha 5
poštovní kód (PSČ):
152 00
země:
Česká republika
e-mail:
tamara.sidorinova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/t/tamara.sidorinova
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
continual
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru:
https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-fotoarchiv-66.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
informace/dokumentace/fotografie
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
ohlašování a sběr dat
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/notificationAndDataCollection
klíčové slovo:
archivy
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/archives
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/educationAndPromotionOfGeology
klíčové slovo:
vzdělávání a popularizace geologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
Geovědní témata ČGS
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
Typ služby:
NonMap
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
-180.00
zem. délka - východ:
180.00
zem. šířka - jih:
-90.00
zem. šířka - sever:
90.00
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
WORLD
kód:
Svět
typ vazby:
tight
vázaný zdroj:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/507e70bb-03f8-4587-a48d-0d100a010817#_507e70bb-03f8-4587-a48d-0d100a010817
uuidref:
507e70bb-03f8-4587-a48d-0d100a010817
název:
Fotoarchiv ČGS
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/4d977180-15f8-46b2-a16e-05e00a010817#_4d977180-15f8-46b2-a16e-05e00a010817
uuidref:
4d977180-15f8-46b2-a16e-05e00a010817
název:
Významné geologické lokality ČR - 1

Distribuce

Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://fotoarchiv.geology.cz
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DB_cze
název on-line zdroje:
Databázová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/archiv
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/archives
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
application

Metadata

ID metadatového záznamu:
0e799700-9700-1e79-b7db-52caa6446ca8
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
application
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
20.8.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006