Fotoarchiv ČGS

Databáze Fotoarchivu ČGS plní funkci centrální elektronického skladu fotodokumentace ČGS. V současné době je zde spravována evidence více jak 20tisíc pozitivů a negativů od roku 1931. Postupně se zpřístupňují další současné ale i historické snímky. Tématem snímků jsou zaniklé staré lomy a výchozy, krajina v minulém století, stavby přehrad, historická těžební zařízení, geologické expedice, osobnosti geologie, významné události ČGS. Fotoarchiv také významně slouží k dokumentaci geologických map a významných geologických lokalit.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/FOTOARCHIV-DTB
čeština
Geologicko-vědecké informace
Životní prostředí
Společnost
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah:
-180.00, -90.00, 180.00, 90.00
vytvoření: 2006, revize: 2008
1931 - dosud
textová tabulka
Standardizace nakládání, popisu a uložení fotodokumenatce ČGS - historických i aktuálních snímků v centrálním elektronickém skladu. Převážně z území ČR, ale i zahraničí. V současné době používáno také pro dokumentaci mapování 1:25 000, významných geologických lokalit atd.
Česká geologická služba
RNDr. Tamara Sidorinová
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00, Česká republika
tel: +420251085227
email: tamara.sidorinova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Mgr. Pavel Bokr
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089443
email: pavel.bokr@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

V letech 2000-2001 byla převážná část informací o fotomateriálu z let 1931 - 1961, ukládána do aplikace vytvořené v programu FoxPro 2.0. Začátkem roku 2002 byla databáze převedena do centralní databáze ČGS (databáze ORACLE)(cca 11000 záznamů). V současné době probíhá editace starých záznamů a plnění databáze z archivních materiálů z let 1962-2002.
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

507e70bb-03f8-4587-a48d-0d100a010817
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.02.2021

Příbuzné zdroje