Svahové nestability, Gruzie

Aplikace zpřístupňuje databázi svahových nestabilit, která vzniká v rámci projektu MZV (ČRA) "Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie", 2014-2016. Pro autorizované osoby umožňuje aplikace tvorbu a editaci záznamů terénní dokumentace a včetně připojování dokumentů k jednotlivým záznamům (fotodokumentace apod.). Záznamy svahových nestabilit jsou prezentovány také jako zákresy nad podkladovými mapami.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/PRJ-GRUZIE_SN-DTB-APL
NonMap
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah: Geovědní témata ČGS:
Volná:
zahraniční rozvojová spolupráce ČR
Mezinárodní aktivity a spolupráce
44.615,41.969,44.921,42.457
vytvoření: 04.2016, zveřejnění: 05.2016, revize: 2017
2017 - dosud
Česká geologická služba
Mgr. Aleš Havlín, Ph.D.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429252
email: ales.havlin@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Ing. Martin Dostalík
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089485
email: martin.dostalik@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Ing. Jan Šikula, Ph.D.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429235
email: jan.sikula@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

http://www.czechaid.cz/projekty/hodnoceni-nachylnosti-k-sesouvani-v-hornatych-castech-gruzie-na-prikladu-ohrozenych-sidel-mezinarodni-silnice-a-energovodu-v-municipalite-dusheti/ Projekt CGS: 682000 - Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti, 2014-2016, podpořeno MZV (Českou rozvojovou agenturou).
Cílem projektu je zvýšení schopnosti geologické sekce NEA předcházet ohrožení vyplývajícímu ze svahových nestabilit v cílové oblasti, a to především díky tomu, že dokáže identifikovat území náchylná k sesouvání na základě nově nabytých znalostí a zkušeností s terénním průzkumem a priorizací svahových nestabilit, modelováním v prostředí GIS a aktivním využíváním nové databáze svahových nestabilit, která bude v rámci projektu přizpůsobena pro použití v podmínkách Gruzie. Tato schopnost najde uplatnění nejen pro územní plánování a rozvoj v regionu, ale také identifikuje místa, na kterých je výhodné započít s preventivními opatřeními tak, aby nebyla poškozována stávající infrastruktura a nedocházelo k úbytku obyvatel v postižených horských oblastech. V neposlední řadě budou v souvislosti s instalací pilotního monitorovacího systému gruzínské straně předány teoretické a praktické znalosti o používání moderních monitorovacích systémů a jejich napojení na systém včasného varování.

Omezení

editace pouze pro autorizované osoby

Informace o metadatovém záznamu

591c29dd-6e40-4aa6-8735-51a90a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje