Dekorační kameny

Databáze dekoračních kamenů v ČR obsahuje základní typy hornin, které jsou a byly v minulosti za účelem použití jako dekorační či stavební materiál těženy v České republice.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/DEKOR-DTB
čeština, angličtina
Geologicko-vědecké informace
Společnost
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS: Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014: INSPIRE Registr číselníků 0.3, 2013: Prostorový rozsah:
Volná:
dekorační kameny
místo těžby
místo použití
stavba
socha
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
zveřejnění: 2004
2004 - dosud
textová tabulka
Databáze je součástí mezinárodního projektu, jehož cílem je propojení všech podobných evropských systémů.
Česká geologická služba
RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
Klárov 3, Praha 1, 11821, Česká republika
tel: +420257089554
email: barbora.schulmannova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Základem pro tématický obsah databáze byly odborné knihy, články a časopisy na kamenické téma. Dalším zdrojem dat je průběžně probíhajícící terénní výzkum spojený s odběrem vzorků a fotodokumentací. Vzniká kolekce dekoračních kamenů ČR a z nich pořizovaných výbrusů, do databáze jsou rovněž doplňovány údaje o fyzikálně-mechanických vlastnostech hornin.
Odpovídající měřítko: 1: 5000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5b865f80-5f80-1b86-92fa-52caa6446ca8
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.02.2021

Příbuzné zdroje