Dekorační kameny

Databáze dekoračních kamenů v ČR obsahuje základní typy hornin, které jsou a byly v minulosti za účelem použití jako dekorační či stavební materiál těženy v České republice.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/DEKOR-DTB
čeština, angličtina
Geologicko-vědecké informace
Společnost
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS: European Geoscience Registry – Projects: INSPIRE Registr číselníků 0.3, 2013: Prostorový rozsah:
Volná:
dekorační kameny
místo těžby
místo použití
stavba
socha
11.99,48.253,18.91,51.247
zveřejnění: 2004
2004 - dosud
textová tabulka
Databáze je součástí mezinárodního projektu, jehož cílem je propojení všech podobných evropských systémů.
Česká geologická služba
RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089554
email: barbora.dudikova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Základem pro tématický obsah databáze byly odborné knihy, články a časopisy na kamenické téma. Dalším zdrojem dat je průběžně probíhajícící terénní výzkum spojený s odběrem vzorků a fotodokumentací. Vzniká kolekce dekoračních kamenů ČR a z nich pořizovaných výbrusů, do databáze jsou rovněž doplňovány údaje o fyzikálně-mechanických vlastnostech hornin.
Odpovídající měřítko: 1: 5000

Omezení

Informace o distribuci

Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

5b865f80-5f80-1b86-92fa-52caa6446ca8
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje