Dekorační kameny

Aplikace zajišťuje přístup k datům databáze Dekorační kameny České republiky a umožňuje vyhledávat nemapové informace podle různých kritérií: obchodních názvů, petrografických, fyzikálně-mechanických vlastností hornin, minerálního složení, barvy, zrnitosti, míst těžby nebo způsobu použití.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/DEKOR-DTB-APL
NonMap
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah: Geovědní témata ČGS:
12.031, 48.506, 18.91, 51.074
revize: 15.10.2007
Databáze dekorační kameny umožňuje orientaci v kamenech, které byly použity k dekoračním a stavebním účelům.
Česká geologická služba
Ing. Helena Skarková
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089450
email: helena.skarkova@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089554
email: barbora.dudikova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

b7e92a80-2a80-17e9-8f89-52caa6446ca8
Česká geologická služba
Ing. Helena Skarková
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089450
email: helena.skarkova@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.02.2021

Příbuzné zdroje