Česká geologická služba
Přihlášení
 

ASGI - archiv zpráv a posudků

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze ASGI (z původního názvu 'Automatizovaný Systém Geologických Informací') obsahuje dokumentografické záznamy o nepublikovaných geologických zprávách a posudcích trvale uchovávaných v základních fondech ČGS útvaru Geofond. Dále obsahuje některé záznamy, které jsou pouze informací o posudcích uložených v archivech jiných geologických organizací. Jedná se o kartotéku zpráv a posudků v digitální formě.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-ASGI-DTB
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.1:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
archivy
státní geologická služba
Volná
kartotéka
CzechGeo
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1950
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:5000
Odkazy
http://www.geology.cz/app/asgi/
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/archivy/archiv-geofond/asgi
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/archives/geofond-archive
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Milada Hrdlovicsová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742209
email: milada.hrdlovicsova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
licence
copyright
další omezení
Distribuční formát DBF -, XLS Office 2000, Office 2003, TXT -
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420 234 742 116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 18.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy