Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
EPSG:5514
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
ASGI - archiv zpráv a posudků
alternativní název:
ASGI - Automatizovaný systém geologických informací
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
1975
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/ARCH-ASGI-DTB
kód:
CZ-00025798-CGS_G-ASGI-DTB
způsob prezentace:
tableDigital
abstrakt:
Databáze ASGI (z původního názvu 'Automatizovaný Systém Geologických Informací') obsahuje dokumentografické záznamy o nepublikovaných geologických zprávách a posudcích trvale uchovávaných v základních fondech ČGS útvaru Geofond. Dále obsahuje některé záznamy, které jsou pouze informací o posudcích uložených v archivech jiných geologických organizací. Jedná se o kartotéku zpráv a posudků v digitální formě.
účel vytvoření:
vyhledávání signatur posudků uložených v archivu ČGS útvaru Geofond
stav zpracování:
onGoing
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/milada.hrdlovicsova
jméno osoby:
Mgr. Milada Hrdlovicsová
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420234742209
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
milada.hrdlovicsova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/m/milada.hrdlovicsova
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
jméno osoby:
Ing. Jan Sedláček
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089483
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
jan.sedlacek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
continual
formát zdroje:
formát:
formát:
ORACLE databáze
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
klíčové slovo:
Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
CzechGeo
klíčové slovo:
EGDI
klíčová slova:
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/archives
klíčové slovo:
archivy
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/stateGeologicalService
klíčové slovo:
státní geologická služba
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
http://www.geology.cz/poskytovani-dat
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení:
podmínky nejsou známy
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
prostor. reprezentace:
vector
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
5000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
geoscientificInformation
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.99
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.253
zem. šířka - sever:
51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Česká republika
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
1950
konec:
now

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
DBF
verze formátu:
-
formát:
formát:
XLS
verze formátu:
Office 2000, Office 2003
specifikace:
-
formát:
formát:
TXT
verze formátu:
-
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Renata Kachlíková
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/renata.kachlikova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420234742116
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
renata.kachlikova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/r/renata.kachlikova
role:
pointOfContact
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky:
http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání:
http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/app/asgi/
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DB_cze
název on-line zdroje:
Databázová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://docview.geology.cz/prohlizecka
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DB_cze
název on-line zdroje:
Databázová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/archivy/archiv-geofond/asgi
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/archives/geofond-archive
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
název:
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Vznikla na počátku 70. let. Do ASGI databáze jsou průběžně zpracovávány nově odevzdávané zprávy a posudky a postupně začleňovány i dokumenty z převzatých archivů. Dokumentace je po odborném faktografickém a dokumentografickém zpracování do příslušných databází začleněna do základních fondů archivu k trvalému uchování: * Fond posudků a zpráv (signatury "P", "V", "MS") - soustřeďuje nepublikované zprávy a posudky o provedených geologických, hydrogeologických, inženýrsko geologických, ložiskových, geofyzikálních, geoekologických a radonových výzkumech a průzkumech, vysvětlivky ke geologickým mapám s písemnou a grafickou dokumentací, včetně mineralogických, petrografických, fyzikálních, chemických a technologických rozborů a dokumentace vrtů, diplomové, kandidátské, doktorské a podobné práce geovědního zaměření z období 1862 až dodnes. Aktuální je signatura "P", zbývající vznikly v minulosti jako účelové řady zaměřené na soustředění dokumentace vrtů ("V"), resp. tzv. mělkých sond ("MS") a zařazování do nich bylo již ukončeno. * Fond zásob (signatura "FZ") - soustřeďuje zprávy o provedeném ložiskově geologickém průzkumu s výpočty zásob prozkoumaných ložisek nerostných surovin nebo podzemních vod schválených MŽP. Fond existuje zhruba od roku 1952. * Fond zahraničních cest (signatura "ZC") - obsahuje zprávy, posudky, studie a diplomové, kandidátské a doktorské práce o geologické problematice území mimo hranice ČR od roku 1920 až dodnes a cestovní zprávy z geologicky zaměřených služebních cest. * Fondy mapové (signatura "MO") - soubor map "Geologické mapové prozkoumanosti" v měřítku 1 : 200 000, včetně vysvětlivek a signatur příslušných posudků a zpráv a další účelové mapy.

Metadata

ID metadatového záznamu:
94d18f00-8f00-14d1-a215-c88088beb3f3
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Pavla Kramolišová
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 234 742 161
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
pavla.kramolisova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
9.6.2022
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006