Česká geologická služba
Přihlášení
 

Inventarizace úložných míst

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje situaci a údaje o jednotlivých evidovaných úložných místech těžebních odpadů v ČR. Barevné odlišení objektů zohledňuje kategorizaci a míru prozkoumanosti.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-VDC-HAL-SDE
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.0:
sktruktura krajiny/území nezastavěné/skládka/halda
GEMET - Concepts, version 3.0:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/geologie báňská
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
těžební odpady
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Nerostné suroviny
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Mining waste
Minerals4EU
Prostorový rozsah:
Národní
Volná
ProSUM
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 01.01.2002
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:5000
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/sgs/ulozna-mista-tezebniho-odpadu (webová stránka (CS) )
http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/mining-waste
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/ium/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (CS) )
https://mapy.geology.cz/inventarizace_uloznych_mist/
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Odpady/ium/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742144
email: vit.strupl@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
licence
copyright
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2., application/pdf nespecifikováno, DWG nespecifikováno, DXF nespecifikováno
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420 234 742 116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 29.11.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený
Podřízené
Související odkazy