Inventarizace úložných míst

INSPIRE prohlížecí služba zobrazující situaci a údaje o jednotlivých evidovaných úložných místech těžebních odpadů v ČR. Barevné odlišení objektů zohledňuje kategorizaci a míru prozkoumanosti.
služba
https://registry.geology.cz/id/TEZEBNI_ODPADY-IUM-SDE-WMS
view
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: ISO 19119: Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals4EU
Těžební odpady
GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah:
Volná:
ProSUM
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 15.01.2013
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5143071d-f1c4-4614-a469-062c0a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
17.11.2021

Příbuzné zdroje