Česká geologická služba
Přihlášení
 

Chemismus povrchových vod

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze chemických analýz povrchových vod pro území České republiky.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GCHPV-SDE
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.0:
věda > chemie > chemie prostředí životního
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Zařízení pro sledování životního prostředí
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geochemie
hydrogeologie
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 1984 - 2018
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-v-meritku-1-50000/mapy-geochemie-povrchovych-vod
https://mapy.geology.cz/povrchove_vody/
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/povrchove_vody/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/Chemismus_povrchovych_vod/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/zmeny_koncentraci/MapServer
Geografické ohraničení
11.868981048235, 48.3284053153, 19.10315678424, 51.520801486429
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00
tel: +420251085433
email: jakub.hruska@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát SHPSHP nespecifikováno
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 15.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy