Chemické analýzy povrchových vod (odběrné body)

ArcGIS Server služba zpřístupňuje konkrétní výsledky chemických analýz pro jednotlivé odběrové body povrchových vod v České republice v letech 1984-2018.
služba
https://registry.geology.cz/id/PRJ-HYD_GPV_ODBERY-SDE-SER
ESRI_MAP
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2015, revize: 2019
2015 - dosud
Veřejný přístup k datům.
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Distribuce

Informace o metadatovém záznamu

5b239596-a540-4e32-b761-27fe0a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: autor
16.11.2021

Příbuzné zdroje