Česká geologická služba
Přihlášení
 

Dobývací prostory

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje základní identifikační údaje o dobývacích prostorech.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-SURIS-DP-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Energetické zdroje
Nerostné suroviny
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
nerostné suroviny
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1992
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer
https://mapy.geology.cz/suris
https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi
https://mapy.geology.cz/vydej/
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Sylva Žáčková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742130
email: sylva.zackova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2., DWG ?, DXF ?
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420 234 742 116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 19.09.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Surovinový informační systém (SurIS)
Související odkazy