Česká geologická služba
Přihlášení
 

Hydrogeologické rajony ČR 2005

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Datová sada obsahuje hydrogeologické rajony s připojenými základními údaji v rozsahu daném vyhláškou MZe č.391/2004 Sb., tj. údaje o názvu rajonu, číselném identifikátoru, správci povodí a územní identifikaci, další údaje o přírodních charakteristikách. Mezi základní přírodní charakteristiky rajonů patří geologická jednotka, skupina rajonů, litologie, stratigrafie u křídové skupiny rajonů, typ kvartérního sedimentu v naložené vrstvě rajonů, typ zvodnění, charakter kolektoru, průměrná mocnost kolektoru, charakter hladiny podzemní vody, typ propustnosti, převládající mineralizace podzemních vod a převládající chemický typ podzemních vod.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-HG_RAJONY2005-SDE
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.1:
hydrosféra/vodstvo/voda povrchová/voda sladká/hladina vody podzemní
hydrosféra/vodstvo/voda podzemní
pozemek/území chráněné/zásoby zdrojů
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/hydrogeologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hydrogeologie
Volná
rajony
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 2007
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG_rajony/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG_rajony/MapServer
Geografické ohraničení
11.938519, 48.231075, 18.957357, 51.354848
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Renata Kadlecová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089562
email: renata.kadlecova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
copyright
podmínky nejsou známy
a. Datová sada není vhodná pro: Tato mapa byla vytvořena v národním měřítku především pro vědecké a vzdělávací účely a nemůže být použita v případech, kdy je zapotřebí detailní informace.b. Za poplatek: nec. Další podmínky: anod. Další informace na webu: http://wms.geology.cz
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2.
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 15.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Podřízené
Katalog geoprvků Atributy tříd hydrogeologické rajonizace
Související odkazy