Hydrogeologické rajony

WMS služba zobrazuje hydrogeologickou rajonizaci 2005 v České republice navazující na dřívější verze 1965, 1973, 1986. Představuje aktualizaci poslední z nich, odpovídající současným poznatkům, technologiím reprodukce a nárokům informačních systémů veřejné správy. Zároveň sbližuje hydrogeologické rajony a útvary podzemních vod, jejichž vymezení požaduje Rámcová směrnice o vodách (2000/60/ES).
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/wms/wms_CGS-HG_RAJONY1M-WMS.png
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD-HGR_2005-SDE-WMS
WMS
GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS: ISO 19119: Prostorový rozsah:
Volná:
rajon
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 01.02.2012
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5183897d-8b18-425d-9750-1e400a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
08.11.2022

Příbuzné zdroje