Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geophysical measurements (surveys, seismic, VES)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba znázorňuje situaci geofyzikálních průzkumů provedených převážně Geofyzikou Brno od počátku padesátých let minulého století. Podle měřítka původního zákresu do map rozlišujeme prozkoumanost regionální, která znázorňuje rozsáhlá měření v mapách 1 : 200 000, a prozkoumanost lokální se zákresy měření menšího rozsahu v měřítku 1 : 50 000. Služba také obsahuje vrstvy seismika (2D refrakčni profily a karotážní seismiku) a vertikální elektrické sondování (VES) na území ČR (lokální i reginální).
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEOF-SER
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologická prozkoumanost
geofyzika
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Volná
CzechGeo
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:01.12.2018
zveřejnění:20.12.2018
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/geofyzikalni_mereni_en/MapServer
Geografické ohraničení
11.7837223412297, 47.8441726730581, 20.0852358570367, 51.4922746621735
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 13.05.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy