Geofyzikální měření

Mapová aplikace zpřístupňuje vrstvy, které jsou tematicky členěny podle použitých geofyzikálních metod. Jedná se o měření hrazená ze státního rozpočtu a realizovaná převážně bývalou firmou Geofyzika Brno. Aplikace zprostředkovává mapové vrstvy: seismika (seismokarotážně proměřené vrty, seismické reflexní profily), vertikální elektrické sondování (akce VES, profily a sondy) a geofyzikální prozkoumanost ČR (regionální, lokální).
aplikace
https://registry.geology.cz/id/GFY-MERENI-SDE-APL
Map
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah: GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná:
vertikální elektrické sondování, VES
reflexní seismický profil
seismokarotáž
geofyzikální prozkoumanost
CzechGeo
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 02.2018, zveřejnění: 01.05.2018, revize: 19.12.2018
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5aba4dc2-b50c-4112-bf47-1c450a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
23.08.2021

Příbuzné zdroje