Česká geologická služba
Přihlášení
 

Hydrogeologická rajonizace

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zobrazuje hydrogeologické rajony na území České republiky ve verzi 2005 s přesností 1 : 50 000 ve 3 vrstvách: svrchní vrstva, vrstva bazálního křídového kolektoru, základní vrstva.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-HYDRO_RAJONY-SDE-SER
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hydrogeologie
GEMET - Concepts, version 3.1:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/hydrogeologie
Volná
rebilance zásob podzemní vody
podzemní voda
rebilance zásob
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2012
revize:2014
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/vav/prirodni-zdroje/podzemni-vody
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG_rajony/MapServer
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/ground-waters
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 15.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy