Hydrogeologická rajonizace

Mapová aplikace zobrazuje hydrogeologické rajony na území České republiky ve verzi 2005 s přesností 1 : 50 000 ve 3 vrstvách: svrchní vrstva, vrstva bazálního křídového kolektoru, základní vrstva. V aplikaci jsou dostupné také rastrové hydrogeologické mapy v měřítku 1 : 50 000 (HG50) a 1 : 200 000.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/NGMD-HGR_2005-SDE-APL
Map
ISO 19119: Geovědní témata ČGS:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2012, revize: 2014
2005 - dosud
Veřejný přístup k datům.
Česká geologická služba
RNDr. Renata Kadlecová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089562
email: renata.kadlecova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5208d8be-3b0c-4c95-b60a-063c0a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.08.2021

Příbuzné zdroje