Česká geologická služba
Přihlášení
 

Půdní mapa 1 : 1 000 000

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Půdní mapa v měřítku 1:1 000 000, sestavena Milanem Tomáškem. Součástí mapy je vrstva půdní zrnitosti. Klasifikace půdních jednotek byla v roce 2016 aktualizována podle Taxonomického klasifikačního systému půd ČR a World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-PUDY1M-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Půda
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
půdy
GEMET - Concepts, version 3.1:
informace/dokumentace/dokument/typ dokumentu/projekce geografická/mapa/mapa půdní
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
Prostorový rozsah:
Národní
Volná
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 2003
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:1000000
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/Pudni_typy/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (Mapová služba WMS )
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/Pudni_typy/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/Inspire/Pudni_typy_MapServer/PudniMapa.xml
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Jana Janderková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429246
email: jana.janderkova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
a. Datová sada není vhodná pro: Tato mapa byla vytvořena v národním měřítku především pro vědecké a vzdělávací účely a nemůže být použita v případech, kdy je zapotřebí detailní informace. b. Za poplatek: ne c. Další podmínky: ano d. Další informace na webu: http://wms.geology.cz
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát SHP 10.2.
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 29.11.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy