Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
Půdní mapa 1 : 1 000 000
alternativní název:
Půdy 1M
alternativní název:
Půdní mapa České republiky 1 : 1 000 000
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
24.7.2012
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-00025798-CGS-PUDY1M-SDE
kód:
https://registry.geology.cz/id/NGMD-PED_1M-SDE
způsob prezentace:
mapDigital
abstrakt:
Půdní mapa v měřítku 1:1 000 000, sestavena Milanem Tomáškem. Součástí mapy je vrstva půdní zrnitosti. Klasifikace půdních jednotek byla v roce 2016 aktualizována podle Taxonomického klasifikačního systému půd ČR a World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015.
účel vytvoření:
Byla vydána v rámci publikace Půdy České republiky. (3.vydání, Česká geologická služba, 2003).
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Jana Janderková
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jana.janderkova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429246
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
Česká republika
e-mail:
jana.janderkova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jana.janderkova
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
notPlanned
formát zdroje:
formát:
formát:
ArcSDE
verze formátu:
10.2.
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/so
klíčové slovo:
Půda
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
půdy
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/soil
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
informace/dokumentace/dokument/typ dokumentu/projekce geografická/mapa/mapa půdní
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7868
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
EGDI
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national
klíčové slovo:
Národní
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
název:
Prostorový rozsah
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
podmínky nejsou známy
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
prostor. reprezentace:
vector
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
1000000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
geoscientificInformation
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.99
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.253
zem. šířka - sever:
51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód:
Česká republika
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
2003
konec:
now

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
SHP
verze formátu:
10.2.
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
jméno osoby:
Ing. Jan Sedláček
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089483
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
jan.sedlacek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role:
pointOfContact
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky:
http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání:
http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/Pudni_typy/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje:
INSPIRE prohlížecí služba(CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/INSPIRE_VIEW_cze
popis:
Mapová služba WMS
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/Pudni_typy/MapServer
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/ESRI-SRV_cze
název on-line zdroje:
ArcGIS (CS)
funkce on-line zdroje:
download

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
název:
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Byla sestavena Milanem Tomáškem a vydána v rámci publikace Půdy České republiky. (3.vydání, Česká geologická služba, 2003). Součástí dat jsou informace o půdní zrnitosti. Klasifikace půdních jednotek byla v roce 2016 aktualizována podle Taxonomického klasifikačního systému půd ČR (citace: Němeček, J. – Mühlhanselová, M. – Macků, J. – Vokoun, J. – Vavříček, D. – Novák, P. (2011): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. 2. upravené vydání, ČZU, Praha, 94 s.) a World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 (citace: IUSS Working Group WRB (2015). World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No.106. FAO, Rome, 192 p.)

Metadata

ID metadatového záznamu:
50a4d3c3-8e0c-478a-9629-0d100a010817
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
19.8.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006