Významné geologické lokality

ArcGIS Server služba - Data o významných geologických lokalitách na území České republiky jsou veřejnosti zpřístupněna formou mapové služby typu ArcGIS Server na mapovém serveru České geologické služby.
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD-LOKALITY_G-SDE-SER
ESRI_MAP 9.3.1
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: ISO 19119:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 01.02.2012
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089444
email: marketa.vajskebrova@geology.cz
Role: zodp. za sběr dat a výzkum

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

4cfd08f2-b0d4-487e-a6f9-ebc40a010817
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
19.08.2021

Příbuzné zdroje