Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

Radonová databáze ČGS vznikla ve spolupráci se soukromými firmami sdruženými v Asociaci radonové riziko, zabývajícími se měřením radonu ve stavbách. V databázi jsou uložena dostupná data o měření radonu v geologickém podloží z celého území ČR. Na základě statistického zpracování 8900 ploch měření (stav k 2002) s využitím vektorizovaných kontur geologických jednotek, které jsou barevně označeny podle převládající kategorie radonového indexu, jsou od roku 1999 sestavovány a tištěny mapy radonového rizika ČR 1:50 000. V mapě jsou použity 3 kategorie pro předkvartérní i kvartérní horniny - nízký, střední a vysoký index. Na vrstvu s informací o radonu je připojena rastrová topografie a pozice ploch měření z radonové databáze. Mapa je opatřena legendou a textovými vysvětlivkami.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/NGMD_GEOCR50_RDN-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
Životní prostředí
Zdraví
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: One Geology Europe - Concepts, version 1.0: Prostorový rozsah:
Volná:
EGDI
CzechGeo
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2005, revize: 2011
1999 - dosud
vektor
měřením radonu ve stavbách
Česká geologická služba
RNDr. Ivan Barnet, CSc.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00, Česká republika
tel: +420251085205
email: ivan.barnet@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/radon 1G-E:Percentuální pokrytí=100;
1G-E:geometrická harmonizace=ano;
1G-E:tématická harmonizace=ano;
Odpovídající měřítko: 1: 50000

Omezení

a. Datová sada není vhodná pro: Datová sada byla vytvořena v regionálním měřítku především pro účely ochrany obyvatel před ozářením přírodními radionuklidy a pro vymezení oblastí pro měření radonu v objektech. Pro účely výstavby nového objektu na konkrétním pozemku nelze odvozovat radonový index z regionálních map. b. Za poplatek: ano c. Další podmínky: ano
legálně omezeno (smlouvou se soukromými firmami sdruženými v Asociaci radonové riziko)
Databáze radonového indexu podloží obsahuje údaje pořízené z finančních prostředků státu i z prostředků soukromých objednatelů, proto mohou být data publikována pouze pro vědecké účely v agregované formě.

Distribuce

Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

f2435e00-5e00-1243-b989-52caa6446ca8
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje