Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)
alternativní název:
Radon50, Mapa radonového indexu ČR 1 : 50 000
alternativní název:
Mapa radonového indexu v ČR 1:50 000
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
2005
Datum:
událost:
revision
datum:
2011
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-00025798-CGS-RADON50-SDE
kód:
https://registry.geology.cz/id/NGMD_GEOCR50_RDN-SDE
způsob prezentace:
mapDigital
abstrakt:
Radonová databáze ČGS vznikla ve spolupráci se soukromými firmami sdruženými v Asociaci radonové riziko, zabývajícími se měřením radonu ve stavbách. V databázi jsou uložena dostupná data o měření radonu v geologickém podloží z celého území ČR. Na základě statistického zpracování 8900 ploch měření (stav k 2002) s využitím vektorizovaných kontur geologických jednotek, které jsou barevně označeny podle převládající kategorie radonového indexu, jsou od roku 1999 sestavovány a tištěny mapy radonového rizika ČR 1:50 000. V mapě jsou použity 3 kategorie pro předkvartérní i kvartérní horniny - nízký, střední a vysoký index. Na vrstvu s informací o radonu je připojena rastrová topografie a pozice ploch měření z radonové databáze. Mapa je opatřena legendou a textovými vysvětlivkami.
účel vytvoření:
měřením radonu ve stavbách
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Ivan Barnet, CSc.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/ivan.barnet
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
Section Managervedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420251085205
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Geologická 577/6
město:
Praha 5
poštovní kód (PSČ):
152 00
země:
Česká republika
e-mail:
ivan.barnet@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/i/ivan.barnet
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
asNeeded
formát zdroje:
formát:
formát:
DGN
verze formátu:
V7
formát:
formát:
ArcSDE
verze formátu:
9.3.1
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo:
záření/radioaktivita/radioaktivita přirozená
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5518
klíčové slovo:
prvek chemický/prvky skupiny 0/radon
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6935
klíčové slovo:
prostředí životní/prostředí geofyzikální
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/13195
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/nz
klíčové slovo:
Oblasti ohrožené přírodními riziky
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geologicalHazards
klíčové slovo:
geohazardy
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geochemistry
klíčové slovo:
geochemie
klíčové slovo:
geofyzika
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geophysics
klíčové slovo:
územní plánování
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/landUsePlanning
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.onegeology-europe.eu/concept/35
klíčové slovo:
GEOFYZIKA/Radioaktivita
jméno thesauru:
Citace:
název:
One Geology Europe - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.1.2010
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
EGDI
klíčové slovo:
CzechGeo
klíčová slova:
klíčové slovo:
Národní
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national
jméno thesauru:
Citace:
název:
Prostorový rozsah
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
legálně omezeno (smlouvou se soukromými firmami sdruženými v Asociaci radonové riziko)
další omezení:
Databáze radonového indexu podloží obsahuje údaje pořízené z finančních prostředků státu i z prostředků soukromých objednatelů, proto mohou být data publikována pouze pro vědecké účely v agregované formě.
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
podmínky nejsou známy
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
a. Datová sada není vhodná pro: Datová sada byla vytvořena v regionálním měřítku především pro účely ochrany obyvatel před ozářením přírodními radionuklidy a pro vymezení oblastí pro měření radonu v objektech. Pro účely výstavby nového objektu na konkrétním pozemku nelze odvozovat radonový index z regionálních map. b. Za poplatek: ano c. Další podmínky: ano
prostor. reprezentace:
vector
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
50000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
geoscientificInformation
tematická kategorie:
environment
tematická kategorie:
health
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.99
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.253
zem. šířka - sever:
51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód:
Česká republika
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
1999
konec:
now

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
SHP
verze formátu:
none
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
jméno osoby:
Ing. Jan Sedláček
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089483
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
jan.sedlacek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role:
pointOfContact
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky:
http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání:
http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/index/default1.htm
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
popis:
CD
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon_komplexni_informace/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
ArcGIS (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/radon
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/landscape-vulnerability/radon
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-na-cd-a-dvd/mapy-radonoveho-indexu-geologickeho-podlozi-1-50-000-cd-rom
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DVD_cze
název on-line zdroje:
DVD/CD (CS)
funkce on-line zdroje:
order
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/haz
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon50/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/ESRI-SRV_cze
název on-line zdroje:
ArcGIS (CS)
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/radon50/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/INSPIRE_VIEW_cze
název on-line zdroje:
INSPIRE prohlížecí služba(CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://app.geology.cz/atom/datalist1.xml
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--atom
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--atom
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/INSPIRE_ATOM_cze
název on-line zdroje:
INSPIRE stahovací služba ATOM (CS)
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/radon/
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://app.geology.cz/atom/datalist1.xml
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--atom
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--atom
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/INSPIRE_ATOM_eng
název on-line zdroje:
INSPIRE stahovací služba ATOM (EN)
funkce on-line zdroje:
download

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód:
Conformity_001
jmenný prostor:
INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/radon 1G-E:Percentuální pokrytí=100; 1G-E:geometrická harmonizace=ano; 1G-E:tématická harmonizace=ano;

Metadata

ID metadatového záznamu:
f2435e00-5e00-1243-b989-52caa6446ca8
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Pavla Kramolišová
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 234 742 161
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
pavla.kramolisova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role:
author
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
16.11.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006