Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000 - harmonizováno dle INSPIRE (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)

Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000, sestavená na základě statistického zpracování ploch měření s využitím vektorizovaných kontur geologických jednotek a přizpůsobená požadavkům stahovací služby podle INSPIRE. V mapě jsou vyznačeny 3 kategorie pro předkvartérní i kvartérní horniny - nízký, střední a vysoký index.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/RADON50-SDE-INSPIRE
čeština, angličtina
Geologicko-vědecké informace
Životní prostředí
Zdraví
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah: One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
Volná:
EGDI
CzechGeo
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2019
2019 - dosud
vektor
splnění požadavků směrnice INSPIRE
Česká geologická služba
RNDr. Ivan Barnet, CSc.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00, Česká republika
tel: +420251085205
email: ivan.barnet@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Datová sada, generovaná pro účely INSPIRE z mapy radonového indexu ČR v měřítku 1:50 000, která obsahuje 3 kategorie pro předkvartérní i kvartérní horniny - nízký, střední a vysoký index.
Odpovídající měřítko: 1: 50000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Datová sada byla vytvořena v regionálním měřítku především pro účely ochrany obyvatel před ozářením přírodními radionuklidy a pro vymezení oblastí pro měření radonu v objektech. Pro účely výstavby nového objektu na konkrétním pozemku nelze odvozovat radonový index z regionálních map. Další informace na webu: http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/radon

Distribuce

Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

5cf8e0be-36a4-4fcc-ab1d-53770a010852
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: kontaktní bod
17.11.2021

Příbuzné zdroje