Archivní fondy ČGS - mapy

Mapový fond zahrnuje rukopisné materiály, jako meziprodukty výzkumných úkolů, staré důlní mapy a terénní mapové podklady pokrývající český region. Mapový fond tvoří i obsáhlá kolekce především tištěných map s geologickou tematikou ČR a celého světa, v určitých případech i s doplňujícím přílohovým materiálem, tištěnými vysvětlivkami. Do databáze jsou uloženy popisné bibliografické informace o mapách uložených v archivu od roku 1992 (nové přírůstky). Současně se do digitální formy postupně doplňují retrospektivní informace z lístkových katalogů od roku 1918. V souvislosti s projektem Digitálního mapového archivu je od roku 2001 databáze po částech editována a rozšířena o informace o tištěných vysvětlivkách, mapách a grafických přílohách opatřených čárovým kódem a o uložení souboru naskenované mapy.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-MAP-DTB
čeština, angličtina
Geologicko-vědecké informace
Životní prostředí
Vnitrozemské vodní plochy
Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah:
-180.00, -90.00, 180.00, 90.00
vytvoření: 1992, zveřejnění: 2004
1890 - dosud
textová tabulka
http://www.geology.cz (Digitální archiv)
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Ing. Katarína Černá
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742204
email: katarina.cerna@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

http://www.geology.cz (Digitální archiv)

Omezení

Distribuce

Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

828a1e00-1e00-128a-8059-c88088beb3f3
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje