Geologické mapy ČR 1 : 25 000 (1955-2001, rastr)

Soubor statických dat a rastrových obrázků 940 tištěných i rukopisných geologických map České republiky (1955-2001) v měřítku 1 : 25 000 uložených v archivu ČGS. Součástí materiálů jsou mj. vysvětlivky, geologické řezy, litostratigrafická a geofyzikální schémata atd.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-GEOCR25_G_DO2001_R-DTB
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
Volná:
mapa/mapa tématická
informace/dokumentace
technika monitorování/mapování
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 2013
1955 - 2001
rastr (grid)
poptávka po kvalitních geovědních informacích v digitální formě
Česká geologická služba
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429220
email: zuzana.krejci@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

geologické mapy České republiky (1955-2001) v měřítku 1 : 25 000 z Archivu ČGS.
zpracováno 1999-2011 ?
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

Informace o distribuci

Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

56013e2a-ba54-43f7-a78b-2d520a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje