Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000

Aplikace zpřístupňuje nascanované mapové listy "Radonového indexu geologického podloží" na území České republiky v měřítku 1 : 50 000, které byly výsledkem mapování v letech 1999-2005. Vyhledávat lze podle roku vydání, názvu mapy a listokladu. Aplikace pracuje se statickými daty a rastrovými obrázky. Aplikaci lze zakoupit také na CD-ROM (e-shop).
aplikace
https://registry.geology.cz/id/RADON50_RASTR-DTB-APL
Map
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah:
Volná:
CzechGeo
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 21.08.2006
Mapy neslouží k přímému odečtu radonového indexu pozemku pro účely stavebního řízení.
Česká geologická služba
RNDr. Ivan Barnet, CSc.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00, Česká republika
tel: +420251085205
email: ivan.barnet@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Demo - bez omezení, full - (CD) e-shop

Distribuce

Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

5244314a-e4dc-47a9-8f7c-087c0a010817
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje