Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
ASGI - archiv zpráv a posudků
alternativní název:
Automatizovaný Systém Geologických Informací (ASGI) - vyhledávání
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.11.2018
událost:
publication
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-00025798-CGS_G-ASGI-DTB-APL
kód:
https://registry.geology.cz/id/ARCH-ASGI-DTB-APL
abstrakt:
Aplikace ASGI umožňuje jednotný přístup a parametrické vyhledávání záznamů o nepublikovaných zprávách a posudcích uchovávaných ve všech archivních fondech ČGS. Jedná se především o dokumentaci odevzdávanou archivu Geofond na základě zákona č. 62/1988 Sb. (o geologických pracích) a odborné výstupy organizace od jejího založení až po současnost. Kromě detailní informace o jednotlivých zprávách a posudcích nabízí u digitalizovaných dokumentů i jejich náhled. Dostupné jsou též záznamy o některých dokumentech uložených v archivech jiných geologických organizací.
účel vytvoření:
Digitální kartotéka, která umožňuje vyhledávání signatur posudků uložených v archivu ČGS-Geofondu i jiných archivů.
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/milada.hrdlovicsova
jméno osoby:
Mgr. Milada Hrdlovicsová
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420234742209
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
milada.hrdlovicsova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/m/milada.hrdlovicsova
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/pavel.bokr
jméno osoby:
Mgr. Pavel Bokr
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089443
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
pavel.bokr@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/p/pavel.bokr
role:
author
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Jan Sedláček
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089483
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
jan.sedlacek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru:
https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace_asgi_66.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
klíčové slovo:
Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Geografický (mapový) prohlížeč
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanGeographicViewer
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
název:
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, část D 4, Klasifikace služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
datum:
3.12.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/archives
klíčové slovo:
archivy
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/stateGeologicalService
klíčové slovo:
státní geologická služba
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national
klíčové slovo:
Národní
jméno thesauru:
Citace:
název:
Prostorový rozsah
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
creation
klíčová slova:
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geofyzika
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3655
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4108
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/hydrogeologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5496
klíčové slovo:
katastrofa/katastrofa přírodní
klíčové slovo:
litosféra/kůra zemská/ložisko surovin nerostných
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5264
klíčové slovo:
pedosféra/půda
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7843
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5261
klíčové slovo:
sktruktura krajiny/území nezastavěné/oblast těžby důlní/důl
klíčové slovo:
odpady/druh odpadů/odpady z těžby
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5297
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
CzechGeo
klíčové slovo:
EGDI
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply
další omezení:
žádné podmínky neplatí
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
Typ služby:
NonMap
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.99
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.253
zem. šířka - sever:
51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód:
Česká republika
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
2018
konec:
now
typ vazby:
tight
vázaný zdroj:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/94d18f00-8f00-14d1-a215-c88088beb3f3#_94d18f00-8f00-14d1-a215-c88088beb3f3
uuidref:
94d18f00-8f00-14d1-a215-c88088beb3f3
název:
ASGI - archiv zpráv a posudků

Distribuce

Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/app/asgi/
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DB_cze
název on-line zdroje:
Databázová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/archivy/archiv-geofond/asgi
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/archives/geofond-archive
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
application
popis úrovně:
MD_ScopeDescription:
další:
aplikace
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Základ databáze ASGI vznikl pod názvem Automatizovaný systém geologických informací již v 70. letech 20. století a od té doby je průběžně doplňován záznamy o nových přírůstcích. Zhotovil: Mgr. Pavel Bokr, 2018

Metadata

ID metadatového záznamu:
78e96280-6280-18e9-bfb6-c88088beb3f3
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
application
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
9.6.2022
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006