Hydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000 - území ČR (rastr)

Hydrogeologickou mapu 1:1 000 000 sestavil kolektiv autorů (O. Franko, M. Hazdrová, M. Chaloupská, J. Jetel, G. Kačura, E. Kullman, V. Myslil and P. Pospíšil) s použitím výzkumných materiálů H. Daňkové. Tato anglická verze byla vydána roku 1966. Poskytuje informace o podzemních vodách, geologických charakteristikách hornin, hydrogeologických objektech a tektonice. Byla odvozena z geologické mapy 1:1.000.000. V březnu 2008 byla zveřejněna část mapy popisující území České republiky jako WMS služba z rastrového podkladu.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-HYD_1M_R-SDE
angličtina
Geologicko-vědecké informace
GEMET - Concepts, version 2.4:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie > hydrogeologie
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah:
12.090, 48.550, 18.860, 51.060
zveřejnění: 2008
1966
rastr (grid)
Česká geologická služba
RNDr. Renata Kadlecová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089562
email: renata.kadlecova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

O. Franko, M. Hazdrová, M. Chaloupská, J. Jetel, G. Kačura, E. Kullman, V. Myslil and P. Pospíšil (1966): Hydrogeological map of Czechoslovakia 1 : 1,000,000.
Odpovídající měřítko: 1: 1000000

Omezení

Distribuce

Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

60104641-a440-41ab-9ccc-0ec20a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje