Hydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000 - území ČR (rastr)

ArcGIS Server služba zobrazuje rastrovou mapu, která poskytuje informace o podzemních vodách, geologických charakteristikách hornin, hydrogeologických objektech a tektonice. Byla odvozena z geologické mapy 1:1.000.000.
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-HYD_1M_R-SDE-SER
ESRI_MAP
ISO 19119: Geovědní témata ČGS:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
zveřejnění: 01.02.2012, revize: 03.07.2009
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5ad9bf75-d018-4da4-9f49-5c310a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.08.2021

Příbuzné zdroje