Hydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000 – území ČR (rastr)

WMS služba zobrazuje mapu sestavenou kolektivem autorů (O. Franko, M. Hazdrová, M. Chaloupská, J. Jetel, G. Kačura, E. Kullman, V. Myslil and P. Pospíšil) s použitím výzkumných materiálů H. Daňkové. Tato anglická verze byla vydána roku 1966. Poskytuje informace o podzemních vodách, geologických charakteristikách hornin, hydrogeologických objektech a tektonice. Byla odvozena z geologické mapy 1:1.000.000. V březnu 2008 byla zveřejněna část mapy popisující území České republiky jako WMS služba z rastrového podkladu.
Nenalezeno https://micka.geology.cz/record/file/518b64b1-e3d8-4900-9a4e-1e400a010817?fname=HG1M-rastr.jpeg
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-HYD_1M_R-SDE-WMS
WMS
ISO 19119: Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah:
11.99,48.253,18.91,51.247
zveřejnění: 01.02.2012, revize: 03.07.2009
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

WMS vytvořená z rastrových podkladů ČGS.
O. Franko, M. Hazdrová, M. Chaloupská, J. Jetel, G. Kačura, E. Kullman, V. Myslil and P. Pospíšil (1966): Hydrogeological map of Czechoslovakia 1 : 1,000,000.

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

518b64b1-e3d8-4900-9a4e-1e400a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 00, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
27.11.2023

Příbuzné zdroje