Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
S-JTSK 3.kvadrant (5514)

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model bývalé potenciální lokality HÚ RAO Čertovka
alternativní název:
Detailní strukturně geologický 3D model kandidátské lokality Čertovka
alternativní název:
3D scéna - Čertovka
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2019
událost:
creation
Datum:
datum:
1.8.2020
událost:
publication
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/3D-CERTOVKA-SGM-DET-AKT-SCENE
kód:
CZ-00025798-CGS-3D-SURAO-CERTOVKA-DET-SCENE
abstrakt:
Webová 3D scéna pro vizualizaci aktualizovaného strukturně geologického 3D modelu bývalé kandidátské lokality Čertovka - jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky. 3D model byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“.
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/martin-palecek
jméno osoby:
Ing. Martin Paleček
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429261
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
martin.palecek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/martin-palecek
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz
role:
custodian
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2195
klíčové slovo:
experiment/simulace/modelování/model/model územní digitální
klíčové slovo:
odpady/druh odpadů/odpady radioaktivní
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6921
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6909
klíčové slovo:
odkrývka/zneškodňování odpadů/skládkování/ukládání odpadů radioaktivních
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
geologie
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geology
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/subsurfaceStorage
klíčové slovo:
podzemní úložiště
jméno thesauru:
Citace:
název:
Geovědní témata ČGS
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.3.2020
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanGeographicViewer
klíčové slovo:
humanGeographicViewer
jméno thesauru:
Citace:
název:
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, část D 4, Klasifikace služeb prostorových dat
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
kalendářní datum:
Datum:
datum:
3.12.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Místní
klíčové slovo:
https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/local
jméno thesauru:
Citace:
název:
Prostorový rozsah
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
3D scéna
klíčové slovo:
3D geologický model
klíčové slovo:
hlubinné úložiště
klíčové slovo:
výběr lokality
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
žádné podmínky neplatí
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
Typ služby:
ESRI_SCENE
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
13.244
zem. délka - východ:
13.431
zem. šířka - jih:
50.027
zem. šířka - sever:
50.159
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
2019
konec:
now
typ vazby:
tight
vázaný zdroj:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5d4c1675-9d88-43aa-b47f-35860a010852#_5d4c1675-9d88-43aa-b47f-35860a010852
uuidref:
5d4c1675-9d88-43aa-b47f-35860a010852
název:
Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model bývalé potenciální lokality HÚ RAO Čertovka

Distribuce

Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geology.maps.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=603aa9f2d1ca472ba70041a46e93a732
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/3D_cze
název on-line zdroje:
3D model (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/mapy-a-data/3d-modely
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW - link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/en/maps-and-data/3d-models
protokol:
WWW - link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
application
popis úrovně:
MD_ScopeDescription:
další:
aplikace
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
20.10.2009
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0

Metadata

ID metadatového záznamu:
5f4f9e71-8e14-450f-b051-06aa0a010852
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
application
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/olga-moravcova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/olga-moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
4.6.2024
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006