Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model bývalé potenciální lokality HÚ RAO Čihadlo
alternativní název:
Čihadlo
alternativní název:
Detailní strukturně geologický 3D model kandidátské lokality Čihadlo
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
30.6.2020
Datum:
událost:
publication
datum:
15.12.2021
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-00025798-CGS-3D-SURAO-CIHADLO_DET
kód:
https://registry.geology.cz/id/3D-CIHADLO-SGM-DET-AKT
způsob prezentace:
modelDigital
abstrakt:
Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model bývalé potenciální lokality hlubinného úložiště RAO Čihadlo shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky. Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 340-320 Ma. Magmatické horniny jsou variského stáří cca. 340-320 Ma.
účel vytvoření:
3D model byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení PB-2017-ZL-U2196-037 „Geofyzika“ (interní číslo zakázky 547011).
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/jan-jelenek
jméno osoby:
Mgr. Jan Jelének
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089438
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
jan.jelenek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/jan-jelenek
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Jan Franěk, Ph.D.
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/jan-franek
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089447
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
jan.franek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/jan-franek
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz
role:
originator
zodpovědná strana:
název organizace:
Správa úložišť radioaktivních odpadů
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 221 421 511
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Dlážděná 6
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
110 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
gis@surao.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://www.surao.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
asNeeded
formát zdroje:
formát:
formát:
SW MOVE
verze formátu:
2017.2
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
3D geologický model
klíčové slovo:
český masiv
klíčové slovo:
hlubinné úložiště
klíčové slovo:
výběr lokality
klíčová slova:
klíčové slovo:
Inventory3D2024
klíčové slovo:
https://data.geoscience.earth/ncl/project/48
klíčové slovo:
EGDI
jméno thesauru:
Citace:
název:
European Geoscience Registry - Projects
název:
https://data.geoscience.earth/ncl/project
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.1.2020
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
geologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2195
klíčové slovo:
model územní digitální
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6921
klíčové slovo:
odpady radioaktivní
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6909
klíčové slovo:
ukládání odpadů radioaktivních
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8344
klíčové slovo:
tektonika
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Místní
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/local
jméno thesauru:
Citace:
název:
Prostorový rozsah
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
geologie
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geology
klíčové slovo:
podzemní úložiště
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/subsurfaceStorage
jméno thesauru:
Citace:
název:
Geovědní témata ČGS
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.3.2020
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
pouze s písemným souhlasem SÚRAO
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
pouze s písemným souhlasem SÚRAO
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
prostor. reprezentace:
tin
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
25000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
geoscientificInformation
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
14.871
zem. délka - východ:
15.039
zem. šířka - jih:
49.169
zem. šířka - sever:
49.303
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
2019
konec:
2020

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
MOVE
verze formátu:
2017.2
formát:
formát:
3D PDF
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Jozef Urík
název organizace:
Správa úložišť radioaktivních odpadů, Úsek přípravy HÚ
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 221 421 511
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Dlážděná 6
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
11000
země:
Česká republika
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
gis@surao.cz
role:
distributor
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/mapy-a-data/3d-modely
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/en/maps-and-data/3d-models
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geology.maps.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=520fbb86bc494a69b7535a6e1fcd655c
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/3D_cze
název on-line zdroje:
3D vizualizace (CS)
funkce on-line zdroje:
search

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
název:
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Aktualizovaný 3D strukturně geologický model byl vytvořen v software MOVE, primárně pro uživatelsky přehledné zpřístupnění geologických interpretací rozsáhlých geofyzikálních a geologických výzkumů účelově provedených na této lokalitě v posledních letech.
zdroj:
zdroj:
citace zdroje:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/665f11c8-9244-47b2-91a3-06e70a010852#cit-665f11c8-9244-47b2-91a3-06e70a010852
název:
Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model bývalé potenciální lokality HÚ RAO Čihadlo

Metadata

ID metadatového záznamu:
5d4c2597-727c-479f-a87e-3a3a0a010852
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/olga-moravcova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/olga-moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
4.6.2024
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006