Seismika (seismické reflexní profily, seismokarotáž)

ArcGIS Server služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech a seismokarotážně proměřených vrtech odměřených v letech 1971-1994 na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.
služba
https://registry.geology.cz/id/GFY-SEI_LIN-SDE-SER
ESRI_MAP 1.3.0
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná:
seismické reflexní profily
seismokarotáž
CzechGeo
EGDI
12.825222, 48.158179, 18.969263, 51.143001
vytvoření: 27.04.2015, zveřejnění: 19.12.2016
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5ad0b120-45f0-472c-ac48-313a0a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
22.09.2021

Příbuzné zdroje