Posudková a expertní činnost ČGS

Mapová aplikace zpřístupňuje přehled posudků administrovaných Správou oblastních geologů (SOG) ČGS, které byly vypracovány experty z řad oblastních geologů a oblastních specialistů ČGS na základě potřeb a požadavků orgánů státní a veřejné správy pro území celé ČR. Aplikace umožňuje vybírat a zobrazit údaje kromě lokalizovaných posudků i z posudků nelokalizovaných, které jsou aplikací dostupné z tabulky bez prostorových údajů.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/mapserver-aplikace-posudky-66.jpg
aplikace
https://registry.geology.cz/id/EXP-SOG_POSUDKY-SDE-APL
Map
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 10.2015, zveřejnění: 12.2015, revize: 03.10.2017
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
RNDr. Jan Čurda
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089564
email: jan.curda@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Česká verze mapové aplikace byla přepracována v prostředí Web AppBuilder a spuštěna v https režimu 3.10.2017.

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

564dc4ed-9128-44dd-85c5-68f00a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
18.11.2022

Příbuzné zdroje