Posudková a expertní činnost ČGS

ArcGIS server služba zpřístupňuje přehled posudků administrovaných Správou oblastních geologů (SOG) ČGS. Tyto posudky byly vypracovány experty z řad oblastních geologů a oblastních specialistů ČGS na základě potřeb a požadavků orgánů státní a veřejné správy pro území celé ČR.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/wms/wms_CGS_POSUDKY-SOG-SER.png
služba
https://registry.geology.cz/id/EXP-SOG_POSUDKY-SDE-SER
ESRI_MAP
ISO 19119: Prostorový rozsah: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 11.2015
1992 - dosud
Veřejný přístup k datům.
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o distribuci

Informace o metadatovém záznamu

56700725-3d24-4621-8105-1d480a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
18.11.2022

Příbuzné zdroje