Vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci

ArcGIS Server služba zpřístupňuje vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci ve smyslu § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Tato vyjádření jsou vypracována útvarem Geofond na základě žádostí orgánů státní a veřejné správy pro území celé ČR.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/wms/wms_CGS-G_VYJADRENI-UP-SER.png
služba
https://registry.geology.cz/id/EXP-VYJADRENI_UP-SDE-SER
ESRI_MAP
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 2016
1992 -
Veřejný přístup k datům.
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

Omezení

Informace o distribuci

Informace o metadatovém záznamu

57cff0f9-db08-42c2-b419-2d7d0a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
18.11.2022

Příbuzné zdroje