Geologické mapy ČR 1 : 25 000, interaktivní (1955-2001)

Aplikace zpřístupňuje soubor 940 tištěných i rukopisných geologických map České republiky (1955-2001) v měřítku 1 : 25 000 uložených v archivu ČGS. Součástí aplikací zpřístupněných materiálů jsou mj. vysvětlivky, geologické řezy, litostratigrafická a geofyzikální schémata atd. Vyhledávat lze podle listokladu a podle typu souřadného systému (zobrazení). Aplikace pracuje se statickými daty a rastrovými obrázky. Aplikace je volně dostupná v demo verzi (kraj Vysočina) na webu, plnou verzi lze zakoupit na DVD-ROM (e-shop).
aplikace
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-GEOCR25_G_DO2001_R-DTB-APL
Map
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2003
Mapy neslouží k přímému odečtu radonového indexu pozemku pro účely stavebního řízení.
Česká geologická služba
Ing. Katarína Černá
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742204
email: katarina.cerna@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: původce
MGE Data, s.r.o.
RNDr. Svatopluk Škuta
Vrchlického 60, Praha 5
email: sskuta@mgedata.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

Omezení

demo - bez omezení, full - DVD (e-shop)

Informace o metadatovém záznamu

52822e07-6c44-4d8d-8acb-06680a010817
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
06.09.2021

Příbuzné zdroje