Registr sesuvů ČGS – Geofond

Databáze obsahuje základní údaje o evidovaných gravitačních pohybech zemského povrchu (sesuvech, proudech, odvalech a blokových posuvech). Registr sesuvů Geofondu ukončil svou činnost k 31.12.2010 a obsahuje celkem 9 323 záznamů - objektů.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/NGMD-RSN_SESUVY_REGISTRACNI-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 1999
1962 - 31.12.2010
vektor
Evidence sesuvů byla zahájena v roce 1962 na základě výsledků celostátní registrace těchto jevů na území bývalé ČSSR nařízené usnesením vlády č.103/1961. Byl vytvořen registr, který obsahoval soubor map v měřítku 1 : 25 000 se zákresy a současně byly zpracovávány záznamové karty se základními topografickými, dokumentačními, geologickými, geomorfologickými, geotechnickými a hospodářsko - technickými údaji. V roce 1976 byl registr převeden do databázové formy.
Česká geologická služba
RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429263
email: oldrich.krejci@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Do povodní v létě 1997 byla databáze prakticky úplná v zastavěných lokalitách v oblastech s vysokou četností výskytu sesuvů (severní Čechy, Chebsko, Jičínská pahorkatina, Třebovské mezihoří, Beskydy, Hostýnské, Vsetínské a Vizovické vrchy, Chřiby, Bílé Karpaty a Pavlovské vrchy), téměř úplná v nezastavěných částech těchto oblastí a v zastavěných částech zbytku České republiky. Na zbylém území České republiky je pak méně úplná. Rozsáhlé aktualizace probíhaly zejména od roku 1997 v důsledku průzkumu a registrace nových jevů vzniklých po povodních
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

Distribuce

Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Role:

Informace o metadatovém záznamu

53f1cc80-cc80-13f1-aa9e-c88088beb3f3
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje