Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
Registr sesuvů ČGS – Geofond
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
1999
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY_G-SDE
kód:
https://registry.geology.cz/id/NGMD-RSN_SESUVY_REGISTRACNI-SDE
způsob prezentace:
mapDigital
abstrakt:
Databáze obsahuje základní údaje o evidovaných gravitačních pohybech zemského povrchu (sesuvech, proudech, odvalech a blokových posuvech). Registr sesuvů Geofondu ukončil svou činnost k 31.12.2010 a obsahuje celkem 9 323 záznamů - objektů.
účel vytvoření:
Evidence sesuvů byla zahájena v roce 1962 na základě výsledků celostátní registrace těchto jevů na území bývalé ČSSR nařízené usnesením vlády č.103/1961. Byl vytvořen registr, který obsahoval soubor map v měřítku 1 : 25 000 se zákresy a současně byly zpracovávány záznamové karty se základními topografickými, dokumentačními, geologickými, geomorfologickými, geotechnickými a hospodářsko - technickými údaji. V roce 1976 byl registr převeden do databázové formy.
stav zpracování:
historicalArchive
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/oldrich.krejci
jméno osoby:
RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D.
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedení pobočky
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429263
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
oldrich.krejci@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/oldrich.krejci
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
irregular
obor aktualizace:
dataset
MD_MaintenanceInformation:
obor aktualizace:
dataset
formát zdroje:
formát:
formát:
Access
verze formátu:
Office 2000
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
Geologie
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/nz
klíčové slovo:
Oblasti ohrožené přírodními riziky
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geologicalHazards
klíčové slovo:
geohazardy
klíčové slovo:
inženýrská geologie
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/engineeringGeology
klíčové slovo:
územní plánování
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/landUsePlanning
jméno thesauru:
Citace:
název:
Geovědní témata ČGS
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
http://www.geology.cz/poskytovani-dat
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
podmínky nejsou známy
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
prostor. reprezentace:
vector
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
25000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
geoscientificInformation
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.99
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.253
zem. šířka - sever:
51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Česká republika
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
1962
konec:
31.12.2010

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
SHP
verze formátu:
10.2
formát:
formát:
DBF
verze formátu:
10.2
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Jan Sedláček
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089483
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
jan.sedlacek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky:
http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání:
http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond/MapServer
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:FEATURE-10.2-http-rest
protokol:
ESRI:FEATURE-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/ESRI-SRV_cze
název on-line zdroje:
ArcGIS (CS)
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
popis:
mapová aplikace komplexní
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
ArcGIS (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/vydej/
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol:
WMS 1.3.0
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje:
WMS (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WMS_cze
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Do povodní v létě 1997 byla databáze prakticky úplná v zastavěných lokalitách v oblastech s vysokou četností výskytu sesuvů (severní Čechy, Chebsko, Jičínská pahorkatina, Třebovské mezihoří, Beskydy, Hostýnské, Vsetínské a Vizovické vrchy, Chřiby, Bílé Karpaty a Pavlovské vrchy), téměř úplná v nezastavěných částech těchto oblastí a v zastavěných částech zbytku České republiky. Na zbylém území České republiky je pak méně úplná. Rozsáhlé aktualizace probíhaly zejména od roku 1997 v důsledku průzkumu a registrace nových jevů vzniklých po povodních

Metadata

ID metadatového záznamu:
53f1cc80-cc80-13f1-aa9e-c88088beb3f3
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Pavla Kramolišová
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 234 742 161
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
pavla.kramolisova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
16.11.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006