Sesuvy - registr Geofondu

WMS služba zobrazuje základní údaje o evidovaných gravitačních pohybech zemského povrchu (sesuvech, proudech, odvalech a blokových posuvech). Registr sesuvů vznikl v šedesátých letech v Geofondu a do konce roku 2010 byl plněn výsledky ze zpráv a projektů jak státních, tak posléze i soukromých organizací. Registr sesuvů obsahuje 9 323 záznamů - objektů. Od 1.1.2011 není dále doplňován. U oblastí, které byly podrobně vymapovány (Registr svahových nestabilit) slouží tato data jako historická. V nemapovaných oblastech se jedná o prozkoumanost gravitačních pohybů.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/wms/wms_CGS-IG_SESUVY_G-WMS.png
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD-RSN_SESUVY_REGISTRACNI-SDE-WMS
WMS 1.3.0
GEMET - Concepts, version 3.1: ISO 19119: Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
12.088694,48.408923,18.922309,51.194313
vytvoření: 11.11.2015
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

56449caa-1854-45c0-8b9b-1e550a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje