Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Geologické mapy ČR 1 : 25 000, interaktivní (1955-2001)
alternativní název:
Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000 (DVD-ROM)
kalendářní datum:
Datum:
datum:
2003
událost:
creation
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-GEOCR25_G_DO2001_R-DTB-APL_DVD
kód:
CZ-00025798-CGS-CD_GEOL_MAP25-DTB-APL
abstrakt:
Aplikace zpřístupňuje soubor 940 tištěných i rukopisných geologických map České republiky (1955-2001) v měřítku 1 : 25 000 uložených v archivu ČGS. Součástí aplikací zpřístupněných materiálů jsou mj. vysvětlivky, geologické řezy, litostratigrafická a geofyzikální schémata atd. Vyhledávat lze podle listokladu a podle typu souřadného systému (zobrazení). Aplikace pracuje se statickými daty a rastrovými obrázky. Aplikace je volně dostupná v demo verzi (kraj Vysočina) na webu, plnou verzi lze zakoupit na DVD-ROM (e-shop).
stav zpracování:
onGoing
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Katarína Černá
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/katarina.cerna
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420234742204
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
katarina.cerna@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/k/katarina.cerna
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Alena Čejchanová
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/cejchanova.alena
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420234742204
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
alena.cejchanova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/k/cejchanova.alena
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Svatopluk Škuta
název organizace:
MGE Data, s.r.o.
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Vrchlického 60
město:
Praha 5
administrativní území:
158 00
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
sskuta@mgedata.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.mgedata.com
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
originator
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
continual
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru:
https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-geomapy25-interaktivni-66.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
Geologie
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geology
klíčové slovo:
geologie
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/archives
klíčové slovo:
archivy
jméno thesauru:
Citace:
název:
Geovědní témata ČGS
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7298
klíčové slovo:
litosféra/hornina
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5013
klíčové slovo:
mapování
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo:
geologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
Demo - bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
Plná verze - DVD (e-shop)
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
podmínky nejsou známy
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
Typ služby:
NonMap
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.99
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.253
zem. šířka - sever:
51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Česká republika
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
typ vazby:
tight
vázaný zdroj:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/56013e2a-ba54-43f7-a78b-2d520a010852#_56013e2a-ba54-43f7-a78b-2d520a010852
uuidref:
56013e2a-ba54-43f7-a78b-2d520a010852
název:
Geologické mapy ČR 1 : 25 000 (1955-2001)

Distribuce

Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
jméno osoby:
Ing. Jan Sedláček
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089483
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
jan.sedlacek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role:
pointOfContact
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky:
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-na-cd-a-dvd/interaktivni-geologicke-mapy-Cr-1-25-000-dvd-rom
pokyny pro objednání:
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-na-cd-a-dvd/interaktivni-geologicke-mapy-Cr-1-25-000-dvd-rom
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/demo/dvd_25/
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DB_cze
název on-line zdroje:
Databázová aplikace (CS)
popis:
Demo (Data pro kraj Vysočina)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/demo/dvd_25/installen.html
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Databázová aplikace (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DB_eng
popis:
Demo (Data pro kraj Vysočina)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/mapy25
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/printed/maps25
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-na-cd-a-dvd/interaktivni-geologicke-mapy-Cr-1-25-000-dvd-rom
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DVD_cze
název on-line zdroje:
DVD/CD (CS)
funkce on-line zdroje:
order
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-na-cd-a-dvd/interaktivni-geologicke-mapy-Cr-1-25-000-dvd-rom
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DVD_eng
název on-line zdroje:
DVD/CD (EN)
funkce on-line zdroje:
order

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
application
popis úrovně:
MD_ScopeDescription:
další:
aplikace
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Do prosince 2019 byla správcem dr. Alena Čejchanová.

Metadata

ID metadatového záznamu:
52822e07-6c44-4d8d-8acb-06680a010817
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
application
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
9.6.2022
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006