Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
EPSG:5514
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000
alternativní název:
radon cd
kalendářní datum:
Datum:
datum:
21.8.2006
událost:
creation
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/RADON50_RASTR-DTB-APL
kód:
CZ-00025798-CGS-RADON50_RASTR-DTB-APL
abstrakt:
Aplikace zpřístupňuje nascanované mapové listy "Radonového indexu geologického podloží" na území České republiky v měřítku 1 : 50 000, které byly výsledkem mapování v letech 1999-2005. Vyhledávat lze podle roku vydání, názvu mapy a listokladu. Aplikace pracuje se statickými daty a rastrovými obrázky. Aplikaci lze zakoupit také na CD-ROM (e-shop).
účel vytvoření:
Mapy neslouží k přímému odečtu radonového indexu pozemku pro účely stavebního řízení.
stav zpracování:
onGoing
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/ivan.barnet
jméno osoby:
RNDr. Ivan Barnet, CSc.
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
Section Managervedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420251085205
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Geologická 577/6
město:
Praha 5
poštovní kód (PSČ):
152 00
země:
Česká republika
e-mail:
ivan.barnet@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/i/ivan.barnet
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
continual
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru:
https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-cdrom_radon-66.gif
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
Oblasti ohrožené přírodními riziky
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/nz
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
název:
http://inspire.ec.europa.eu/theme
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
geochemie
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geochemistry
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geophysics
klíčové slovo:
geofyzika
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geologicalHazards
klíčové slovo:
geohazardy
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.3.2020
událost:
creation
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6935
klíčové slovo:
radon
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5518
klíčové slovo:
radioaktivita přirozená
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
creation
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national
klíčové slovo:
Národní
jméno thesauru:
Citace:
název:
Prostorový rozsah
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
creation
klíčová slova:
klíčové slovo:
CzechGeo
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
Demo - bez omezení, full - (CD) e-shop
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
podmínky nejsou známy
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
Typ služby:
Map
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.99
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.253
zem. šířka - sever:
51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Česká republika
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
typ vazby:
loose

Distribuce

Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
jméno osoby:
Ing. Jan Sedláček
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089483
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
jan.sedlacek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role:
pointOfContact
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky:
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-na-cd-a-dvd/mapy-radonoveho-indexu-geologickeho-podlozi-1-50-000-cd-rom
pokyny pro objednání:
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-na-cd-a-dvd/mapy-radonoveho-indexu-geologickeho-podlozi-1-50-000-cd-rom
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/index/default1.htm
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
popis:
Demo
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-na-cd-a-dvd/mapy-radonoveho-indexu-geologickeho-podlozi-1-50-000-cd-rom
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
DVD/CD (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DVD_cze
funkce on-line zdroje:
order
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/radon
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/landscape-vulnerability/radon
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
application

Metadata

ID metadatového záznamu:
5244314a-e4dc-47a9-8f7c-087c0a010817
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
application
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
16.11.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006